ประมวลภาพกิจกรรม วัดท่าไทร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๘ รอบ ๙๖ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒


นายดำริห์ บุญจริง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายฆราวาส
กำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระเทพพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร/ จจ.สุราษฎร์ธานี ประธานฝ่ายสงฆ์ กำลังให้ศีล
คณะพิธีกร วัดท่าไทร
กำลังนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล
ผวจ.สุราษฎร์ธานี, ภริยา ผวจ., ผอ.พศ.จ.สุราษฎร์ธานี,
นายกเทศมนตรีท่าทองใหม่ และผู้ร่วมงาน กำลังสมาทานศีล
พระเทพพิพัฒนาภรณ์ นำพระภิกษุสามเณรวัดท่าไทร
สวดถวายพรพระ
ประธานในพิธี และพุทธบริษัทผู้มาร่วมงานทุกท่าน
กำลังตั้งใจฟังพระสงฆ์สวดถวายพรพระ
ประธานในพิธี และพุทธบริษัทผู้มาร่วมงานทุกท่าน
กำลังตั้งใจฟังพระสงฆ์สวดถวายพรพระ
ประธานในพิธี และพุทธบริษัทผู้มาร่วมงานทุกท่าน
กำลังตั้งใจฟังพระสงฆ์สวดถวายพรพระ
ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และตัวแทนประชาชนที่มาร่วมงาน
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และตัวแทนประชาชนที่มาร่วมงาน
กรวดน้ำ และรับพรจากพระสงฆ์
 

 

นำเสนอโดย
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290