"ทำไวนิล ย้าย/ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์และติดไฟแสงสว่าง"
วันนี้ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ติดตั้งไว้ข้างมณฑปหลวงพ่อชม เรียบร้อยแล้ว


      แอดมิน (พระมหาบุญโฮม) ตั้งใจไว้ว่าจะดำเนินการเกี่ยวกับป้ายประชาสัมพันธ์นี้มานานแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณ(ส่วนตัว)ที่จะดำเนินการ จึงปล่อยไว้ให้คาราคาซังมานานหลายปี และแล้วในงานต้อนรับพระบัญชาฯ แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ณ วัดพัฒนาราม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้พบเจอกันโดยบังเอิญกับท่าน "พระครูวินัยธรโองการ สิริปญฺโญ จต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี" ซึ่งท่านได้ถวายเงิน ๓,๐๐๐ บาท ให้ข้าพเจ้า (พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร) โดยระบุความประสงค์ไว้หน้าซองว่า "ตามสะดวกจะใช้สอย" เนื่องจากข้าพเจ้ามีโครงการจะปรับปรุงพัฒนาป้ายอยู่แล้ว

       วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๕๙) จึงถือโอกาสนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำไวนิล ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการย้ายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นี้ พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่าง และค่าอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดกระจก เป็นที่เรียบร้อย สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้จริงตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้ว จึงขออนุโมทนาและขอบคุณท่านพระครูฯ ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่กระทำในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยบุญหนุนนำให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัย คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ประสบแต่สิ่งที่ปรารถนา อย่าพบเจอกับคำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่พอ ทุกภพ ทุกชาติ และตลอดชาติอย่างยิ่งคือพระนิพพาน เทอญ
--------------
หมายเหตุ.-
       ๑.ข้าพเจ้า(พระมหาบุญโฮม) ถือปฏิบัติเป็นการส่วนตัวว่า ทรัพย์สิน เงินทองที่ได้ในขณะเป็นพระทั้งหมดเป็นของพระพุทธศาสนา จึงควรใช้เพื่อกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนตามภารกิจที่พระพุทธองค์ทรงมอบแก่พระสงฆ์ทุกรูป ส่วนปัจจัย ๔ ที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนั้น พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ได้จัดสรรโดยชอบและสมบูรณ์แล้ว เพราะเมื่อเราทำดีแล้ว ธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติ ดังนั้น ถึงแม้จะมีผู้ถวายเป็นการส่วนตัว ก็จะนำหยอดกระปุก(ตู้บริจาค) เมื่อจำนวนเพียงพอก็จะทำอะไรบางอย่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อศาสนาต่อไป ... สำหรับท่านใดจะนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ก็ไม่สงวนสิทธิ์นะครับ
       ๒.ในป้ายประชาสัมพันธ์ ได้ทำไวนิล "ประวัติหลวงพ่อชม ภาพและเรื่องโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์ ) ป.ธ.๕,น.ธ.เอก, ศษ.บ.,MPA(นิด้า) วันนี้ก้าวไกล ตีพิมพ์ใน "ลานโพธิ์ ปักษ์แรก มีนาคม ๒๕๕๙" มาติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับทราบประวัติพระเกจิดังสายใต้
       ๓.ประวัติ พระครูดิตถารามคณาศัย (หลวงพ่อชม คุณาราโม) "พระดีศรีสุราษฎร์ฯ พระผู้เป็นศูนย์รวมและที่พึ่งทางจิตใจชาวสุราษฎร์ธานี" ตำแหน่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และอดีตเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ วัดท่าไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐ ซึ่งเขียนโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์ ) ป.ธ.๕,น.ธ.เอก, ศษ.บ.,MPA(นิด้า) หลังจากที่ได้ตีพิมพ์มาแล้วหลายครั้ง และนำลงเว็บไซต์ทั้งของวัดท่าไทร http://www.watthasai.com/chome.html http://www.watthasai.net/chome.html http://www.watthasai.org/chome.html และเฟชวัดท่าไทรมาแล้ว วันนี้ก้าวไกล ได้นำลง "นิตยสารลานโพธิ์ ปีที่ ๔๒ ฉบับ ๑๑๘๙ ปักษ์แรก มีนาคม ๒๕๕๙ " เต็มอิ่มด้วยเนื้อหาและรูปภาพ จึงขออนุโมทนา "ทีมงานนิตยสารลานโพธิ์" ไว้ ณ ที่นี้ .. ท่านที่ต้องการอ่านและดูโปรดติดตามใน "นิตยสารลานโพธิ์" นะครับ

กำลังทะยอยตู้ลำโพง 8 ตู้ ขึ้นรถปิกอัพ ตอนครึ่ง
ตู้ลำโพงที่มอบให้ สามารถใช้งานเล่นดนตรี 1 วง ได้อย่างสบายครับ
ป้ายไฟ "วัดท่าไทรที่ทำใหม่ (ซึ่งสร้างแทนอันเก่าที่พังและเสียหายไปตามกาลเวลา)" ขณะนี้ตั้งไว้ ข้างกุฏิ
รอมีงบประมาณจะดำเนินการสร้างเสาโครงเหล็กให้มั่นคง แล้วจะยกขึ้นติดตั้งหน้าวัดในโอกาสต่อไป

 

         


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี