http://www.watthasai.net
วัดเก่าแก่มีอายุกว่า ๓๕๖ ปี
ศนย์รวมทางจิตใจชาวสุราษฎร์ฯ
แหล่งศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
ที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
สนง.เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วัดท่าไทร ซึ่งเป็นเว็บไซต์พระพุทธศาสนา มีอุดมการณ์ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์และความุสขแก่มวลมนุษยชาติอย่างสูงสุด
ทำความรู้จักกับวัดท่าไทร
  ประวัติวัดท่าไทร
  ประเพณีของวัดท่าไทร
  ฟังเพลงเข้าวัดท่าไทร
  
แผนที่ตั้ง-การเดินทางไปวัดท่าไทร
  ประวัติหลวงพ่อชม
  ประวัตพระกิตติมงคลพิพัฒน์(จ้อย)
  ประวัติพระมหาสนอง(อดีต รก.จร.)
  ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
  ข้อมูลประกอบปริญญากิตติมศักดิ์
  
งานวิจัย : พระเทพพิพัฒนาภรณ์
  จร.วัดท่าไทร : คนดีศรีกาญจนดิษฐ์
  ประเพณีทอดผ้าป่าออกพรรษา
  ประวัติหลวงพ่อเพชร(วัดวชิรฯ)

  ดาวน์โหลดเพลงขอเชิญไปวัดท่าไทร
  สถิติพระ-สามเณรจำพรรษา
  สัทธิวิหาริกพระเทพพิพัฒนาภรณ์
  วัตถุมงคลที่วัดจัดสร้างขึ้น
  รูปเหรียญหลวงพ่อชมรุ่นต่างๆ

  
ตำนาน ๙ พระดีศรีสุราษฎร์
  เนื้อร้องของเพลงชุดวัดท่าไทร
  มุมมองนักคิดและสื่อมวชนต่อวัด
  มุมมองจากคนมาเที่ยววัด

 
สถานีวิทยุมาเกาะติดประเพณีห่อต้ม
  ประวัติอำเภอกาญจนดิษฐ์

  
คำขวัญอำเภอกาญจนดิษฐ
  รวมเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต
  โหลดไฟล์ MP3 เกี่ยวกับคำวัดสั้น ๆ
  งานปริวาสกรรม ทั่วไทยตลอดปี
  สถานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจในวัด
  ปฏิทินปักขคณนาปี ๒๕๔๙
  แบบบันทึกพิธีบำเพ็ญกุศลศพ (.pdf)

  หนังสือประวัติ หลวงพ่อชม
ประมวลภาพกิจกรรม
 พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานปี๕๔
 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
 ชมภาพพิธีวางศิลาฤกษ์มณฑป
 พิธียกยอดมณฑปดีตเจ้าอาวาส
 ฝึกอบรม อส.ตชต.ท่าทองใหม่
  เปิดอบรมบาลีก่อนสอบปี ๒๕๕๑
 งานพิธีถวายปริญญาฯ โดย มรส.
 ทอดผ้าป่าสนันสนุนคนพิการ
 
ปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
 งานเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม
 สรงน้ำหลวงพ่อชม๒๕๔๗
 
ส่งตายาย(สารทเดือน ๑๐)
 ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า๔๗
 บวชเทิดพระเกียติ ๑๒สิงหา
 บวชเทิดพระเกียรติ๖๐ปีครองราชย์
  จัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระกียรติ
  รางวัลบัตรสมนาคุณ ๒๕๕๔
ประมวลภาพอบรมเยาวชน
 ภาพคณะพระวิทยากร
 
ค่ายพุทธธรรม-จริยธรรม(ค่าย ๑)
 ค่ายผู้นำเยาวชน(ค่าย ๒)
 ค่ายปฏิบัติธรรมแนววิถีพุทธ (ค่าย ๓)
 
ค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาชนบท
 ค่ายฟื้นฟูและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ค่ายคนดีศรีสังคม
 ค่ายเยาวชนอาสาลดอุบัติเหตุ
 หน้าหลักของข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธี
 
คำปรารภของพระครูดิตถารามคณาศัย
 คำเชิญชวนของ พระมหาสนอง ป.ธ. ๙
 ความหมายมูลนิธิ:เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 ตราสารของสิญจน์อุทิศดิตถารามมูลนิธิ
 ภาพเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิ

 คณะกรรมการมูลนิธี ชุด
 คณะกรรมการมูลนิธี ชุด 2541-2545
 คณะกรรมการมูลนิธี ชุดปัจจุบัน
 รายงานการดำรงอยู่ของมูลนิธิ
 ภาพถ่ายปกสมุดบัญชีคู่ฝากของมูลนิธิ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
 วันวิสาขบูชา
 วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

 สหประชาชาติให้วันวิสาขฯ เป็นวันสำคัญ
 กำหนดการจัดกิจกรรมวันวิสาขาบูา

  วันอัฏฐมีบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันออกพรรษา
  ชม VCD วันมาฆบูชา
วันสำคัญที่เราควรทราบ
  วันขึ้นปีใหม่
 
วันลอยกระทง
  วันสงกรานต์

  วันธรรมสวนะ/วันพระ

  วันสารท
  วันสารทเดือน ๑๐ ของภาคใต้
  วันครู..วันที่ศิษย์ควรระลึกถึง
  พิธีไหว้ครู
  การไหว้ครู
  วันพืชมงคล
  วันอนุรักษ์มรดกไทย
  ๓๐ วันสำคัญของชาติที่เยาวชนไทยควรรู้
ความรู้ทั่วไป
  การทำบุญตักบาตร
  การกรวดน้ำ
  การสมาทานศีล
  การรักษาศีล
  ศีล ๕ ความหมายลึกกว่าที่คุณคิด
  ศีล๕.พื้นฐานความเป็นมนุษย์
  ศีล ๕ปกติของความเป็นมนุษย์
  ศีลกับเป้าหมายชีวิต
  วิธีใช้หนี้พ่อแม่..ฉบับหลวงพ่อจรัญ
  ทุกชีวิตล้วนอยู่ในอุ้งมือ"กรรม"
  วิธีแก้ดวงสะเดาะเคราะห์ที่ได้ผลดีที่สุด
  การแผ่เมตตา
  การทำวัตรสวดมนต์
  สวดมนต์ปีใหม่
  การไหว้ ๕ ครั้ง
  คำไหว้พระ-อาราธนา-ถวายทาน(ย่อ)
  คำไหวพระและคำถวายทานต่าง ๆ
  ประเพณีทำบุญปีใหม่
  ประเพณีห่อข้าวต้มลูกโยนออกพรรษา
  ประเพณีบวชพระเจ้า
  ต้อนรับปีใหม่ด้วยวิถีพุทธ
  วิธีปฏิบัติศาสนพิธีการทำบุญ  
พระพุทธเจ้าสิบชาติ
 เตมียชาดก
 ชนกชาดก
 สุวรรณสามชาดก
 เนมิราชชาดก
 มโหสถชาดก
 ภูริทัตชาดก
 จันทชาดก
 นารทชาดก
 วิทูรชาดก
 เวสสันดรชาดก
ชม ฟัง มีเดียธรรมะ
 ฟังเพลงเข้าวัดท่าไทร(นักร้องชาย)
 ฟังเพลงเข้าวัดท่าไทร(นักร้องหญิง)
 ชม MV โดยเยวชนตลาดท่าทองใหม่
 ทดลองฟัง MP3 คำวัดสั้นๆ
โหลดไฟล์ MP3 เกี่ยวกับคำวัดสั้น ๆ
โหลดท่องจำบาลีไวยากรณ์
 
แหล่งที่ ๑
 เสียงธรรม (จากครูบาอาจารย์)
 โหลดเพลงธรรมะ
 วิทยุ-คลื่นธรรมะ
 ชม VCD online เกี่ยวกับศาสนา
  หมวดกุศลพิธี
  หมวดบุญพิธี
  หมวดทานพิธี
  หมวดเบ็ดเตล็ด

       ทีมงานของเรา ได้จัดรวมรวมข้อมูล ธรรมะ และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส ภิกขุ) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของผู้สนใจใคร่รู้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ของท่านในโอกาส ๑๐๗ ปีชาตกาลพุทธทาส ซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก <ดูข้อมูลทั้งหมด>

Image         ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็เพราะเสียงเรียกร้องและคำแนะนำ จากมากมายหลายท่าน ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วให้คำแนะนำโดยส่ง E-Mail ไปบอกบ้าง พูดให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวบ้าง หลายครั้งคราว ซึ่งเราได้เก็บเล็กผสมน้อยหลายต่อหลายครั้งครา แล้วจึงได้นำมาปรับแต่ง และเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่หลายท่านแนะนำ
         ส่วนดีที่เกิดขึ้น ขอมอบให้เป็นผลงานของทุกท่านที่ได้ให้เกียรติและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเว็บ ตามที่ได้ให้คำแนะนำ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่ทีมงานของเราเป็นอย่างยิ่ง
         สำหรับโรงเรียน หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์จะลิ้งค์เว็ปไซต์ของเรา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือค้นคว้า เรายินดีอนุญาตตามประสงค์ทุกประการ และหากจะกรุณา โปรดแจ้งให้เราทราบที่สมุดเยี่ยมด้วย จะก็ขอบคุณยิ่ง
         เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านที่มีเฟสบุค ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเฟสบุคของวัดท่าไทร และแสดงความคิดเห็น ถามปัญหาธรรมะ ถามข้อสงสัยได้ที่ https://www.facebook.com/watthasai <<อ่านเพิ่มเติม>>

ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดท่าไทร

Image          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น ณ ลานพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จ เป็นองค์ประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และทรงพระราชทานเทียนพรรษาแด่ "วัดท่าไทร"
          ในการนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แห่อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปวัดท่าไทร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมพิธีสมโภชเป็นจำนวนมาก<<อ่านเพิ่มเติม>>

       วัดท่าไทร ร่วมกับ สมาคมป้องกันภัย และประชาชนชาวท่าทองใหม่ ได้จัดตั้ง "สถานีวิทยุชุมชนท่าทองใหม่ FM 107.25 MHz." ขึ้นที่วัดท่าไทร โดยมีนโยบายเพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สาระ ธรรมะ และความบันเทิงสู่ชุมชน ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.ทุกวัน ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการได้ตามอัธยาศัย<<เข้าชมเว็บ>>

      วัดท่าไทร เป็นที่ตั้งของ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีพระวิทยากรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และดำเนินการฟื้นฟูและส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสะดวกแก่การดำเนินการและประสานงาน จึงทำเว็บฯขึ้นมาเพื่อการนี้ <<เข้าชมเว็บ>>

       ทีมงานของเรา ได้รวบรวมข้อมูล ข่าวจากสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิใน ๖ จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของผู้สนใจใคร่รู้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และประกาศเกียรติคุณ ผลงาน และน้ำใจของชาวไทยเราทุกท่านที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติ <ดูข้อมูลทั้งหมด>

      วัดท่าไทร ได้จัดให้มีการศึกษาพิมพ์ดีดขึ้น เมื่อเดือน มกราคม ๒๕๓๖ และเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ขึ้น ในเดือน มกราคม ๒๕๓๘ เป็นต้นมา เพื่อเป็นวิทยาทาน โดยไม่เก็บค่าฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าสมัคร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้น (ฝึกอบรมฟรี...!) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาส และผู้ที่มีความประสงค์จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง จนกระทั่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป และเพื่อรักษาสถานภาพ "แหล่งวิทยาการของสถาบันศาสนา" ให้คงอยู่ในความรู้สึกของเยาวชนและประชาชนสืบต่อไป <<อ่านเพิ่มเติม>>

      โดยที่ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็๋นเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นการสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน และให้บริการข้อมูล <<เข้าชมเว็บ>>

             ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเสริมดวงชะตาชีวิต ณ หน่วยกาชาดจังหวัดฯ ชั้น ๔ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่กำลังรอความหวัง และ รอความช่วยเหลือด้านโลหิตจากพวกเราอยู่ และเพื่อสร้างเสริมบุญบารมีธรรม แะชะตาชีวิตให้แก่ตนเอง และสร้างบุญอันสูงส่งในโอกาสที่ดีนี้โดยทั่วกัน โดยบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และการบริจาคโลหิตไม่มีอันตรายแต่อย่างใดทั้งสิ้น <<อ่านรายละเอียด>>
             ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอเชิญทุกท่านร่วมในพิธีเค้าท์ดาวน์นับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกระทั่งเสร็จพิธี(ประมาณ ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามวิถีพุทธของไทย ร่วมเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจิตใจ เสริมสร้างบารมีธรรม เพิ่มสิริมงคล เสริมดวงชะตาให้แก่ชีวิต รับพร รับสิริมงคล และรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (พระมหาชูชาติ) เจ้าอาวาสวัดท่าไทร และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไทร (ขอให้ทุกท่านนำหนังสือมนต์พิธีไปด้วย) <<อ่านประกาศเชิญชว>><<กำหนดการ>><<อ่านป้ายประชาสัมพันธ์>>
             วันที่ ๑๕-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และของทุกปี วัดท่าไทร ได้จัดให้มีงานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว หุ่มขาว ถือศีล ๘ ไมโกนผม) ในวันที่ ๑๕-๒๕ เดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ - ๒๔๐ รูป มาเข้าร่วมประพฤติวัตรปฏิธรรมเข้าปริวาสกรรม และมีประชาชนมีจิตศรัทธา ประมาณ ๘๐ -๑๔๐ คน ให้ความสนใจร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ดังนี้ ๐๙.๐๐ นร. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารสุกแด่พระสงฆ์ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม, เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายธรรม(ภาคค่ำ)
             วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และของทุกปี วัดท่าไทร จัดให้มีการบรรพชาและอบรมสามเณรในภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเป็นการฝึกอบรม บ่มนิสัยของผู้ที่ได้บวช ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม มีความคิดเห็นถูกต้อ งตามทำนองคลองธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ แล้วจะได้ยึดถือเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน ์ทั้งแก่ตัวผู้บวชเอง สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และบ้านเมืองต่อไป <อ่านโครงการ> <อ่านประกาศ> หรือ <อ่านกำหนดการ>
             ด้วย คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม พัฒนาจิตใจของข้าราชการ ประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง มีสติปัญญา โดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุข สังคมเข้มแข็ง และสังคมคุณภาพต่อไป ดังนั้น จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกท่าน ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (การแต่งกาย : ชุดสีขาว ชุดสุภาพ หรือชุดปฏิบัติธรรม)
             วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธ โดยได้หมุนเวียนมาบรรจบในวันเดียวกันนี้ ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<ป้ายประชาสัมพันธ์ | รายละเอียด>>
             วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ เพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เป็นการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นวันเกิดขึ้นแห่งพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ และเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ ๓ บริบูรณ์ ซึ่งได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเวลา ๐๗.๐๐ น.ทำบุญตักบาตร ภายในบริเวณวัดท่าไทร, เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีเวียนเทียน <<อ่านรายละเอียด>><<ประกาศ>>
         อ่านข่าวในหมวดนี้ทั้งหมด

ที่
หัวข้อเรื่อง
๐๑
"วันวิสาขบูชา"เป็นวันหยุดสากลตามมติองค์การสหประชาชาติ
๐๒
สีขาว แห่งธงไตรรงค์ หมายถึง "พระพุทธศาสนา"
๐๓
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นแบบนักสังคมสงคราะห์
๐๔
พระพุทธศาสนากับองค์พระมหากษัตริย์ไทย
๐๖
เรื่องเก่าเล่าใหม่ คำว่า 'วัด' มันเชย
๐๗
รถบัสคอมพิวเตอร์ พระพาไอทีเคลื่อนที่
๐๘
นิกายเถรวาทและมหายานนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร
๐๙
จุดมุ่งหมายแห่งการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คืออะไร 
๑๐
บันทึกความทรงจำ (ของผู้ร่วมเข้าค่ายคนดีศรีสังคม)
๑๑
เหตุใดคนปักษ์ใต้จึงนอนหันหัวทางประหัวนอน(ทิศใต้)?
๑๒
มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก
๑๓
สงกรานต์สืบสานอย่างสร้างสรรค์
๑๔
ด้านดีของHi5พระสงฆ์ ช่องทางใหม่สอนใจโจ๋
๑๕
ชาวพุทธควรเชื่ออย่างไร ?
๑๖
โรงเรียนวิถีพุทธ
๑๗
งดเหล้าเข้าพรรษา
๑๗
วิถีบุญ-วิถีธรรม : กำเนิดและความสำคัญของ...วันพระ

พระครูดิตถารามคณาศัย
(หลวงพ่อชม คุณาราโม)
พระดีศรีสุราษฎร์ฯ

พระเทพพิพัฒนาภรณ์
(ชูชาติ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๕,น.ธ.เอก)
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และ เจ้าอาวาสวัดท่าไทร
คนดีศรีกาญจนดิษฐ์
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
 พระไตรสรณาคมน์
 พระประวัติของพระพุทธเจ้า
 พระปฐมสมโพธิกถา / พุทธานุพุทธประวัติ
 ชม VDO ตามรอยพระพุทธเจ้า
 ประวัติของพระพุทธเจ้า โดย BBC ตอน ๑
 ประวัติของพระพุทธเจ้า โดย BBC ตอน ๒
 The Life of Buddha by BBC
 
พระพุทธเจ้าคือใคร ?
 พระพุทธเจ้ามีจริงหรือ ?
 พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
 พุทธเจ้าต้นแบบนักสังคมสงเคราะห์
 ประวัติหมอชีวกโกมารภัจ
 ประวัติต้นโพธิ์ที่พุทธคยา
 พระพุทธรูปประจำวันเกิด
 พระพุทธรูปประจำเดือนเกิด

  พระพุทธรูปประจำปีเกิด

  คลิปพระพุทธรูปถูกระเบิดที่อัฟกานิสถาน
ความรู้เกี่ยวกับพระธรรม
  ศาสนธรรม/พระคัมภีร์หลัก
  
ศาสนาพุทธ
   ธรรมะฉบับเรียนลัด
  
สถาบันศาสนา
  อ่าน/แจกพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
  นวังคสัตถุศาสน์
  
ธรรมหน้าที่เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม
  ธรรมเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว
  
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
  
ธรรมะปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์
  หลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  พระไตรปิฎก Online s
  ธรรมที่ทำให้คนเป็นอุบาสกอุบาสิกา
  ค้นดิคชั่นนารีสำหรับชาวพุทธ
(พจนานุกรมพุทธศาสน์:พระธรรมปิฎก)
ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์
  ประวัติอสีติมหาสาวก(พระอรหันต์)
  
พระสงฆ์กับการศึกษาไทย
  พระสงฆ์ไทยกับสิทธิทางกฎหมาย
  พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย
  บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
  พระสงฆ์กับการเมือง(ภารกิจเพื่อแผ่นดิน)
  พระสงฆ์ไทยในอดีตกับการสร้างชาติไทย
  พระสงฆ์กับการพัฒนา
  พระสงฆ์กับความเป็นครู
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  ภิกษุสามเณร คือผู้ให้แสงสว่างแก่โลก
  พระสงฆ์คือสุดยอดนักจัดสวัสดิการ
  การปกครองคณะสงฆ์
  การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยต่างๆ
  บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน
  วินัยพระภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบ
  บัตรประจำตัวของพระสงฆ์
  ตำรวจพระ (พระวินยาธิการ)
ศาสนสถาน / วัดวาอาราม
  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
  พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม
  พุทธศาสนากับการวิจัยเพื่ออนาคต
  กฎหมายกับพุทธศาสนา
   ุเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับวัด
   เข้าวัดทำไม และ เพื่ออะไร : หลวงพ่อชา
   เข้าวัดทำไม ? โดย ชยสาโรภิกขุ
   ก่อนไปวัด (สิ่งที่เราควรตระหนัก)
   ผลกรรมผู้หญิงแต่งกายไม่สำรวมเข้าวัด
  ข้อมูลศาสนาพุทธในสุราษฎร์ธานี
  รายชื่อวัดทั่วประเทศไทย
  ข้อมูลศาสนาพุทธในสุราษฎร์ธานี
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "ไวยาวัจกร"
  พระมหาเจดีย์ในประเทศไทย
  ย้อนตำนานเสื่อความหมาย"เด็กวัด"
  หลักและวิธีการอ่านการเขียนภาษาบาลี
ธรรมะน่ารู้-น่าสนใจ
  แก่อย่างมีคุณค่า
  บุญทานของชีวิต
 
ปรุงแต่งใจให้เป็นสุข
 
นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ?
 
แก่นแกนของชีวิต
  โปรดมารดา
  สาระการเรียนรู้พุทธศาสนา
  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  ความสุข 8 ประการในการทำงาน
  การปฏิบัติตามคุณธรรม ๕ ประการ
  การปฏิบัติตามคุณธรรม ๔ ประการ
 หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
 หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
 หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท
 หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล
 หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 หลวงปู่พระมหาปิ่น ปญฺญพโล
 อ่านคำสอนและประวัติทั้งหมด
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
  เตือนภัยในฟาสต์ฟู้ด
  แพทย์ชี้ควันบุหรี่ทำเด็กไหลตาย
  คนไทยเสี่ยงโรคเบาหวาน
  กินยาลดความอ้วนอันตรายถึงตาย
  เด็กไทยสังเวยชีวิตไร้หมวกกันน็อค
  9 สถานที่อันตราย สาวๆ พึงระวัง
  สังคมไทยกับภัยข่มขืน
  วิธีเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่ติดเชื้อ
  โพลเด็กจี้ปรับทีวีต้นตอเซ็กส์-โหด
  การปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงโรคหัวใจ
  เตือนกัน ภัยทางเพศจากการแชต
  อ่านข้อมูลทั้งหมด
ธรรมะปฏิบัติ
 กิจวัตรและธดุงควัตรหลวงปู่มั่น
 วิธีฝึกสติและวิปัสสนาระบบลัดสั้น
แนะนำการฝึกสมาธิแบบต่าง ๆ
 ธรรมะฉบับเรียนลัด
 คู่มือทำความดี
 ความเชื่อเรื่องกรรม
 ชุมนุมสู่แสงธรรม
งานวิชาการ นศ. นิด้า รุ่น ๒๒ สฎ.
สถิติจำนวนผู้เข้าชมเวบ
  web site hit counter
เริ่มนับ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ (เวลา ๑๓.๑๑ น.)
webmaster contact E-mail : watthasai@gmail.com,songpak16@yahoo.com,fm107.25mhz@gmail.com
ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะสนับสนุนงานเผยแพร่ธรรมะของคณะสงฆ์ส่วนนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๘๐๗-๐-๑๐๒๑๔-๔ ชือบัญชี พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล
ก็จะเป็นบุญกุศลและเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง