พิธีวสงศิลาฤกษ์มณฑปของอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๒๙ น.
นำเสนอโดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.


ประมวลภาพถ่ายในงานพิธี ชุดที่ ๒ จาก ๒
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์
กำลังกล่าวสัมโทนียกถา สร้างความปลิ้มปีติแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
นายประสาน หนูยุญ และลูก ๆ ตัวแทนคณะศิษยาศิษย์วัท่าไทร
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระพรหมจริยาจารย์ ด้วยความยินดียิ่ง
นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ผอ.พศ.จ. และแขกผู้มีเกียรติ
ตัวแทนคณะศิษยาศิษย์วัท่าไทร กำลังถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ได้รับอาราธนามา จำนวน ๙ รูป
กำลัง อนุโมทนา
ประชาชน
แก่ผู้ที่มาร่วมงานเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นสิริมงคล
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
กำลังรายงานสดสออกวิทยุชุมชน FM 107.25 MHz.ให้ประชาชนรับทราบโดยตลอด