ประวัติ กิจวัตร ปฏิปทา และคำสอน
ของ
พระราชสังวรญาณ(หลวงปู่พุธ ฐานิโย)

 01-19เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อพระพุทธศาสนา โดย หลวงปู่พุธ ฐานิโย
 02-19-ระวังจิตใต้สำนึก
 03-19-แถลงการณ์โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
 04-19-ปัญหาเกี่ยวกับการเจริญสมาธิ และการเจริญปัญญา
 05-19-ธรรมคติและการตอบคำถาม
 06-19-สัมมาสมาธิ

 


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี