ประวัติ กิจวัตร ปฏิปทา และคำสอน
ของ
หลวงปู่ทวด (เหยีบน้ำทะเลจืด)

 01-ประวัติหลวงปู่ทวด โดย ผู้จัดการออนไลน์
 02-ประวัติหลวงปู่ทวด โดย จามเทวี
 03-ธรรมคติหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

 


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี