ทำตู้ลำโพงเสียงกลาง-แหลม 12X2+1 ทรงคางหมู เพิ่มอีก 4 ตู้ เพื่อใช้ในศาสนกิจฟรี เสร็จอีกแล้ว
โดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล(ไชยฤทธิ์)
ป.ธ.5,น.ธ.เอก,ศษ.บ.,MAP.(นิด้า)


           เมื่อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ทุกอย่างพร้อม จึงเริ่มลงมือ “ต่อลำโพงเสียงกลาง-แหลม ขนาด 12X2+1 [ตู้ลำโพงเสียงกลาง-แหลม ใส่ดอกเสียงกลาง 2 ดอกและแหลม 1 ดอกในตู้เดียวกัน] เพื่อใช้ฟรีในศาสนกิจ” จำนวน 4 ตู้ แบบใช้วางแนวตั้ง แนวนอน หรือแขวนก็ได้ โดยใช้ดอกลำโพงเสียงกลาง ขนาด 12 นิ้ว ยี่ห้อ GIP รุ่น GPA-1245 ตู้ละ 2 ดอก เสียงแหลม ตู้ละ 1 ดอก (โดยใช้ยูนิตเสียงแหลม AJ PS-15 +ปากไฟเบอร์ 6x6 นิ้ว จำนวน 2 ตู้, และ P.Audio+ปากพลาสติก 6X9 นิ้ว จำนวน 2 ตู้) ทำเสร็จ พ่นสี ติดตั้งดอกลำโพง ใส่ฟิลเตอร์ปิดหน้าตู้ลำโพง ทดลองเสียง โอเค ผ่าน ไม่ผิดหวังจริงๆ .. สรุปแล้ว ตอนนี้ มีตู้ลำโพงเสียงกลาง+แหลม 8 ตู้ ๆ ละ 3 ดอก (กลาง 2, แหลม 1) ... แต่ช่างเป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินที่ขณะทำ ไม่มีโอกาสถ่ายภาพ ทำเอง ถ่ายรูปเอง ทุกขั้นตอน...จึงนำภาพมาให้ชมเผื่อท่านใดจะเอาอย่างไปประยุกต์ใช้โดยแอดมินไม่สงวนสิทธิ์นะครับ
------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราชาวพุทธควรตระหนักรู้
          ระบบเสียงในวัด เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะต่อให้พระนักเทศน์ จะมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเทศน์ถ่ายทอดธรรมะ ทัศนคติที่ดีต่อการเผยแผ่ธรรมะ และมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบสักเพียงใด สาระจะมากสักเพียงไหน หรือแม้แต่จะเทศน์เก่งสักเพียงใด แต่หากระบบเสียงไม่ดี ผู้ฟังไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัด การเทศน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ไม่ประสบผลสำเร็จ และการประชาสัมพันธ์ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ง่านก็เสีย ภารกิจก็เสีย และหากไม่สร้างไว้ เมื่อมีงานบุญกุศลในวัด (โดยเฉลี่ยเดือนละ ๓ งานเป็นอย่างน้อย) จะต้องเช่าจากผู้ที่ให้บริการ ซึ่งนอกจะต้องเสียเงินจำนวนมากแล้ว เวลาเปิดใช้งานก็ไม่สะดวก มิหนำซ้ำ "เครื่องเสียงที่นำมาบริการก็จะเปิดเพลงตามสไตล์ชาวบ้าน บางครั้ง(ส่วนมาก) จะเปิดเพลงที่ขัดต่อศีลธรรม ยั่วยุกามารมณ์ และขัดต่อสภาพของวัด "


          ดังนั้น พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล จึงจัดสร้างระบบเสียงเพื่อใช้ในงานบุญกุศลและกิจการคณะสงฆ์ (ฟรี) ด้วยเงินส่วนตัว เพื่อให้เกิดบุญกุศลอย่างเดียว แอดมินรับบุญเต็ม ๆ หากมีวัสดุอุปกรณ์ใดขัดข้อง เสียหาย แอดมินก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง วัดและคณะสงฆ์ไม่ต้องแบกรับภาระใด ๆ

          ตลอดระยะเวลา ๒๖ ปีเศษที่ผ่านมา ที่แอดมิน (พระมหาบุญโฮม) มาอยู่ที่วัดท่าไทร ได้สร้างตู้ลำโพงและระบบเสียงสำหรับใช้ในงานบุญและศาสนกิจภายในวัด(ฟรี) เท่านั้น โดยสร้างจำนวน ๔ ครั้งใหญ่ ในการสร้าง ๓ ครั้งแรกตีตรา "วัดท่าไทรซาวด์" แต่อะไร ๆ ก็ตามที่ขึ้นชื่อว่า "ของวัด" มักจะมี "ผู้สู่รู้ มากความคิด เก่งแต่ปาก แต่ไม่เคยสร้างสรรค์อะไรที่ดีแก่ส่วนรวม" ชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวเสมอ ไม่นานสิ่งของก็พังเสียหายแล้วไม่เคยมีใครแสดงความรับผิดชอบ …สุดท้ายแอดมินจึงตัดสินใจสร้างขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ แล้วตีตรา "พระมหาบุญโฮม" เมื่อ ๑๑ ปี เศษที่ผ่านมา ซึ่งรอบนี้ใช้ได้นานที่สุด มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดกว่าทุกครั้ง และใช้เงินเพื่อการนี้มากที่สุดกว่าทุกครั้ง แต่ก็รำคาญปากหอยปากปูที่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรในเลย

          การสร้างระบบเสียงนี้ มิใช่เพราะชอบ แต่เพราะความจำเป็นต่อการใช้งาน พอเหมาะ พอควร เข้ากับบริบทของวัด เพื่อให้ศาสนกิจเป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อเวลา ประหยัดและคุ้มค่าใช้จ่าย มีคุณภาพ และความพึงพอใจต่อพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน ครับ

          ทุกครั้งที่ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ได้สร้างตู้ลำโพงใหม่ขึ้นมาใช้ในงานบุญกุศลของวัด(ฟรี)ด้วยเงินส่วนตัวแทนของเดิมที่มีอยู่แล้ว ก็จะบริจาคตู้ลำโพง/ดอกลำโพง ฯลฯ ของเดิมนั้น ให้แก่วัดต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ซึ่งหากประเมิน/คิดเป็นเงินแล้ว ก็เป็นจำนวนที่มิใช่น้อย

        หลังเคร่งเครียดและเมื่อยล้าจากอ่านหนังสือหรืองานอื่น ๆ แอดมิน(พระมหาบุญโฮม)มักจะหาอะไรทำสักอย่างเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อย เมื่อยล้า เช่น เขียนหนังสือทางวิชาการ ผลิตสื่อ ทำตู้เก็บของ ตู้ลำโพง ทำโต๊ะ เก้าอี้ ซ่อมโน่นนิดนี่หนอย ปลูกต้นไม้ ฯลฯ (ด้วยเงินเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยจากกิจนิมนต์บ้าง มีผู้ถวายบ้าง ศาสนกิจบ้าง แอดมินเชื่อโดยสนิทใจว่าโยมถวายปัจจัย(เงิน)มาให้สร้างประโยชน์ต่องานคณะสงฆ์ มิใช่เพื่อให้เก็บไปใช้ส่วนตัว จึงหยอดกระปุกไปเรื่อย ๆ เมื่อพร้อมจึงค่อยคิดสร้าง/ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือมาเตรียมไว้) สำหรับใช้ในวัดและศาสนกิจของสงฆ์มาโดยตลอด .. .จึงนำภาพมาให้ชมเผื่อท่านใดจะเอาอย่างไปประยุกต์ใช้โดยแอดมินไม่สงวนสิทธิ์นะครับ


ตู้ลำโพงเสียงกลาง-แหลม 12X2+1 ทรงคางหมู ทั้ง 4 ตู้ ด้านหน้า ซึ่งทำเสร็จแล้ว
ตู้ลำโพงเสียงกลาง-แหลม 12X2+1 ทรงคางหมู ด้านบน
เปิดหน้ากาก/ฟิลเตอร์ออก เพื่อดูดอกลำโพงเสียงกลาง 2 ดอก, เสียงแหลม 1 ดอก
ด้านหลังตู้ มีจุดเสียบทั้งสเปคค่อน ทีอาร์ และแทบธรรมดา
ตู้ลำโพงเสียงกลาง-แหลม 12X2+1 ทรงคางหมู มองด้านข้าง

 

         


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี