"พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล(ไชยฤทธิ์) มอบตู้ลำโพงเปล่า 8 ตู้ (1ชุดใหญ่) สนับสนุนโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน"


          ก่อนหน้านี้ นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า รองผู้อำนวยการและบุคลากรอีกท่านหนึ่งของโรงเรียนวัดท่าไทร ได้แวะมาคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการที่จะพัฒนาระบบเสียงเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน (ซึ่งเมื่อประมาณเกือบยี่สิบปีที่แล้ว แอดมิน(พระมหาบุญโฮม)ได้เคยช่วยทำระบบเสียงให้แก่โรงเรียนและช่วยสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเรียนวัดท่าไทร ตั้งแต่ปี 2531-2549, เคยเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทรอยู่หลายสมัย/วาระ และแอดมินเมื่อครั้งเป็นผู้ดำเนินการศูนย์ฝึกอบรมพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร ได้ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าไทรจัดให้มีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ "หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา" แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดท่าไทร ให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นและใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          ทุกครั้งที่แอดมินสร้างตู้ลำโพงใหม่ขึ้นมาใช้ในงานบุญกุศลของวัด(ฟรี) ด้วยเงินส่วนตัวแทนของเดิมที่มีอยู่แล้ว ก็จะบริจาคตู้ลำโพง/ดอกลำโพง ฯลฯ ของเดิมนั้น ให้แก่วัดต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ (แต่ไม่เคยนำลงเฟชให้ได้รับทราบกัน) ซึ่งหากประเมิน/คิดเป็นเงินแล้ว ก็เป็นจำนวนที่มิใช่น้อย


          ดังนั้น ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 พระมหาบุญโฮม จึงได้มอบตู้ลำโพงเปล่า จำนวน 8 ตู้ (ตู้เบส สูตร jbin-15 จำนวน 4 ตู้, และตู้เสียงกลาง-แหลม (ใส่เสียงกลาง 15 นิ้ว, แหลม P-888) จำนวน 4 ตู้) สนับสนุนโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมี นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า รองผู้อำนวยการ และนายสมบัติ นักการฯ เป็นผู้รับมอบ ....(แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มอบให้แก่สถานศึกษาใกล้วัดเพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และเป็นครั้งแรกที่นำลงเฟช เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนฯ ได้รับทราบและร่วมสนับสนุนโรงเรียนของตัวเองต่อไป) จึงนำภาพมาให้ชมและอนุโมทนาบุญด้วยกันครับ


---------------
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราชาวพุทธควรตระหนักรู้
          ระบบเสียงในวัด เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะต่อให้พระนักเทศน์ จะมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเทศน์ถ่ายทอดธรรมะ ทัศนคติที่ดีต่อการเผยแผ่ธรรมะ และมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบสักเพียงใด สาระจะมากสักเพียงไหน หรือแม้แต่จะเทศน์เก่งสักเพียงใด แต่หากระบบเสียงไม่ดี ผู้ฟังไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัด การเทศน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ไม่ประสบผลสำเร็จ และการประชาสัมพันธ์ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ง่านก็เสีย ภารกิจก็เสีย และหากไม่สร้างไว้ เมื่อมีงานบุญกุศลในวัด (โดยเฉลี่ยเดือนละ ๓ งานเป็นอย่างน้อย) จะต้องเช่าจากผู้ที่ให้บริการ ซึ่งนอกจะต้องเสียเงินจำนวนมากแล้ว เวลาเปิดใช้งานก็ไม่สะดวก มิหนำซ้ำ "เครื่องเสียงที่นำมาบริการก็จะเปิดเพลงตามสไตล์ชาวบ้าน บางครั้ง(ส่วนมาก) จะเปิดเพลงที่ขัดต่อศีลธรรม ยั่วยุกามารมณ์ และขัดต่อสภาพของวัด "


          ดังนั้น พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล จึงจัดสร้างระบบเสียงเพื่อใช้ในงานบุญกุศลและกิจการคณะสงฆ์ (ฟรี) ด้วยเงินส่วนตัวของแอดมินเอง เพื่อให้เกิดบุญกุศลอย่างเดียว แอดมินรับบุญเต็ม ๆ หากมีวัสดุอุปกรณ์ใดขัดข้อง เสียหาย แอดมินก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง วัดและคณะสงฆ์ไม่ต้องแบกรับภาระใด ๆ

          ตลอดระยะเวลา ๒๖ ปีเศษที่ผ่านมา ที่แอดมิน (พระมหาบุญโฮม) มาอยู่ที่วัดท่าไทร ได้สร้างตู้ลำโพงและระบบเสียงสำหรับใช้ในงานบุญและศาสนกิจภายในวัด(ฟรี) เท่านั้น โดยสร้างจำนวน ๔ ครั้งใหญ่ ในการสร้าง ๓ ครั้งแรกตีตรา "วัดท่าไทรซาวด์" แต่อะไร ๆ ก็ตามที่ขึ้นชื่อว่า "ของวัด" มักจะมี "ผู้สู่รู้ มากความคิด เก่งแต่ปาก แต่ไม่เคยสร้างสรรค์อะไรที่ดีแก่ส่วนรวม" ชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวเสมอ ไม่นานสิ่งของก็พังเสียหายแล้วไม่เคยมีใครแสดงความรับผิดชอบ …สุดท้ายแอดมินจึงตัดสินใจสร้างขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ แล้วตีตรา "พระมหาบุญโฮม" เมื่อ ๑๑ ปี เศษที่ผ่านมา ซึ่งรอบนี้ใช้ได้นานที่สุด มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดกว่าทุกครั้ง และใช้เงินเพื่อการนี้มากที่สุดกว่าทุกครั้ง แต่ก็รำคาญปากหอยปากปูที่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรในเลย

          การสร้างระบบเสียงนี้ มิใช่เพราะชอบ แต่เพราะความจำเป็นต่อการใช้งาน พอเหมาะ พอควร เข้ากับบริบทของวัด เพื่อให้ศาสนกิจเป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อเวลา ประหยัดและคุ้มค่าใช้จ่าย มีคุณภาพ และความพึงพอใจต่อพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน ครับ

          ทุกครั้งที่ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ได้สร้างตู้ลำโพงใหม่ขึ้นมาใช้ในงานบุญกุศลของวัด(ฟรี)ด้วยเงินส่วนตัวแทนของเดิมที่มีอยู่แล้ว ก็จะบริจาคตู้ลำโพง/ดอกลำโพง ฯลฯ ของเดิมนั้น ให้แก่วัดต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ซึ่งหากประเมิน/คิดเป็นเงินแล้ว ก็เป็นจำนวนที่มิใช่น้อย

นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า และ พระมหาบุญโฮม ถ่ายคู่กับตู้ลำโพงที่จะมอบให้โรงเรียน
นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า และ พระมหาบุญโฮม มอบให้โรงเรียน
ตู้ลำโพง ซับเบส สูตรJ-bin 15", ตู้กลางแหลม (่เสียงกลาง15นิ้ว,แหลม P-888)
นายบุญจันทร์ รุ่งฟ้า และ นายสมบัติ กำลังช่วยกันหามตู้ลำโพงขึ้นรถ
กำลังทะยอยตู้ลำโพง 8 ตู้ ขึ้นรถปิกอัพ ตอนครึ่ง
ตู้ลำโพงที่มอบให้ สามารถใช้งานเล่นดนตรี 1 วง ได้อย่างสบายครับ
ตู้ลำโพงทั้งหมด ใส่รถปิกอัพ ตอนครึ่ง 1 คัน หมดในเที่ยวเดียว
จัดการมัดให้แน่น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการเคลื่อนย้าย

 

         


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี